Velkommen

Hvad er Tanke Republikken?

Republik, (af fr. république, af lat. respublica, af res publica ‘det offentlige forhold, det offentlige, staten’), statsform, som adskiller sig fra monarkiet, ved at posten som statsoverhoved, normalt en præsident, ikke går i arv, men besættes af en person, der er udpeget for en mere eller mindre velafgrænset periode. I konstitutionelle republikker er statsoverhovedet valgt efter forfatningens regler, og magtbeføjelserne er i henhold til forfatningen begrænsede.

Tanke Republikken er min republik. Jeg er direkte folkevalgt af mig selv og udpeget til præsident for en enkelt periode: resten af mit liv. Folkevalget skete af flere omgange, da jeg til at starte med ikke fik over 50% af stemmerne. Det lykkedes dog i anden runde, hvor jeg modtog ovevældende 100% af alle stemmerne. Det viste sig nemlig, at jeg er den eneste, der ansvarlig for mine tanker. Derfor erkendte folket i mig, at jeg skulle være præsident, den udøvende magts chef og republikkens repræsentant. Jeg har den øverste ledelse over krigsmagten, initiativ, benådningsret og magt til at udnævne mig selv i mine egne offentlige embeder. Jeg er over for repræsentationen af mig selv ansvarlig for mine egne gerninger.

Tanke Republikken indeholder politiske aftaler indgået med mig selv. Aftaler som partierne, hovedsageligt mit bevidste og mit ubevidste, er blevet enige om. Aftalen kan være snæver eller bred afhængigt af den politiske opbakning. Sådanne aftaler kan også nogle gange omtales som et forlig.

Beslutningsforslag fremsættes jævnligt. Ofte på daglig basis. Idéerne til aftaler og love kommer indefra såvel som udefra. Kommer idéerne udefra vil de blive modtaget af rette instanser, som vil sørge for at føre dette videre i systemet.

Før vedtagelse vil emnerne blive grundigt behandlet. De store linjer vil blive drøftet ad adskillige omgange. Nogle emner kræver stor betænkningstid ofte afledt af uklarede spørgsmål, som skal falde på plads først. Denne process kan tage lang tid. Det er i enkelte tilfælde set, at der er gået flere år. Samarbejdet mellem partierne er dog blevet væsenligt forbedret på det sidste, hvorfor behandlingstiden også er nedadgående.

Tanke Republikken ligger stor vægt på at vedtage aftaler som kommer hele republikken til gode. Hovedmålene er altid at blive gladere, klogere og bedre. Derfor sker det, at nogle forslag forkastes. Visse forslag er ikke værd at bruge hverken tid eller energi på. Andre kan være decideret skadende for republikken. Det tilstræbes at såvel godkendelser som afslag altid er behandlet med omtanke og respekt. Det kan ikke afvises, at der sker svipsere, men disse vil i givet fald omgående blive omdannet til ny aftale i sig selv, så det sikres, at svipseren ikke var forgæves men har bidraget til et af de tre hovedmål. At blive klogere. At have lært.

Alle offentliggjorte idéer, forslag, godkendelser og afslag vil være at forefinde enten under “arkiv” eller “kategori” i takt med at de oprettes. Velkommen til.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *